Vermogensbeheerders

Vermogensbeheerders beheren op individuele basis de beleggingsportefeuilles van hun klanten. Bij hun beleggingsdienstverlening hebben vermogensbeheerders te maken met financiële toezichtwetgeving, zoals de Wet op het financieel toezicht, MiFID II, EMIR en de Benchmark Verordening (BMR). Bartolus Advocaten ondersteunt hen bij het tijdig signaleren en op juiste wijze implementeren van deze financiële toezichtwetgeving in hun bedrijfsprocessen.

Ons kantoor adviseert vermogensbeheerders over de volgende contracten:

  • Vermogensbeheerovereenkomsten (IMA’s) en de bijbehorende service level agreements (SLA’s)
  • Custody overeenkomsten
  • Orderuitvoeringsovereenkomsten
  • Derivatencontracten, zoals ISDA’s

Hieronder een greep uit de recente opdrachten die wij voor vermogensbeheerders hebben uitgevoerd:

  • MiFID II ‘compliant’ maken van de standaard vermogensbeheerovereenkomst
  • Onderhandelen van een ISDA Master Agreement en CSA met een bank
  • Ondersteunen bij de implementatie van de Richtlijn Aandeelhoudersrechten II (SRD II)
  • Assisteren bij de transitie van vermogen van een pensioenfonds