Pensioenfondsen, vermogensbeheerders, fondsbeheerders en beleggingsadviseurs moeten binnenkort aan hun klanten informatie verschaffen over de ESG (ecologisch, sociaal, governance) kenmerken van de financiële producten die zij aanbieden en/of adviseren. Met ingang van 10 maart 2021 treedt namelijk de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking. De SFDR beoogt te bereiken dat pensioenfondsen, vermogensbeheerders, fondsbeheerders en beleggingsadviseurs transparant zijn over hun ESG-beleid en de ESG kenmerken van de financiële producten die zij hun klanten aanbieden en/of adviseren.

Reikwijdte SFDR

De SFDR is van toepassing op alle in de EU gevestigde pensioenfondsen (waaronder ook premiepensioeninstellingen en pensioenverzekeraars worden verstaan), vermogensbeheerders, fondsbeheerders en beleggingsadviseurs. De verplichtingen van de SFDR zullen daarbij gelden voor de financiële producten die deze partijen aanbieden en/of adviseren. Het gaat dan om pensioenregelingen (bij pensioenfondsen), beleggingsmandaten (bij vermogensbeheerders) en beleggingsfondsen (bij fondsbeheerders).

Belangrijkste verplichtingen SFDR

• Verklaring over beleid duurzaamheidsrisico’s:
Pensioenfondsen, vermogensbeheerders, fondsbeheerders en beleggingsadviseurs moeten op hun website een verklaring over hun beleid ten aanzien van duurzaamheidsrisico’s publiceren. Met duurzaamheidsrisico’s worden ESG-gerelateerde gebeurtenissen bedoeld – bijvoorbeeld milieurampen of economische uitbuiting van kinderen – die voor een waardedaling van een belegging zorgen of kunnen zorgen. In deze verklaring moeten zij aangeven of en in hoeverre zij duurzaamheidsrisico’s meewegen in hun beleggingsbeslissingen en/of beleggingsadvies.

• Verklaring over beleid duurzaamheidsfactoren:
Tevens moeten pensioenfondsen, vermogensbeheerders en fondsbeheerders op hun website een verklaring over hun beleid ten aanzien van duurzaamheidsfactoren publiceren. Met duurzaamheidsfactoren worden ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, mensenrechten en (bestrijding van) corruptie en omkoping bedoeld. Wanneer pensioenfondsen, vermogensbeheerders en fondsbeheerders rekening houden met de negatieve effecten van hun beleggingsbeslissingen op voornoemde duurzaamheidsfactoren, moeten zij in deze verklaring tevens toelichten hoe zij dit in hun beleggingsselectiebeleid hebben verwerkt.

• Productinformatie:
Tenslotte moeten pensioenfondsen, vermogensbeheerders en fondsbeheerders in hun productinformatie beschrijvingen opnemen over (1) de wijze waarop zij duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren meewegen in hun beleggingsbeslissingen en (2) de effecten van duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren op het rendement van hun financiële producten. Daarnaast gelden mogelijk aanvullende informatievereisten, afhankelijk van de vraag of een financieel product duurzaam is zoals bedoeld in de SFDR.

Stand van zaken

10 maart 2021 komt al snel dichtbij en pensioenfondsen, vermogensbeheerders, fondsbeheerders en beleggingsadviseurs die zich nog niet voorbereid hebben op de implementatie van de SFDR moeten daar zo snel mogelijk mee aan de slag. De sector heeft gevraagd om uitstel, omdat veel belangrijke details van de SFDR nog onduidelijk zijn. De Nederlandse toezichthouder AFM heeft echter recent aangegeven dat zij verwacht dat partijen zich bij de implementatie van de SFDR baseren op de tot nu toe beschikbare informatie. Uitstel is dus niet aan de orde.

nl_NL
en_GB nl_NL