Pensioenfondsen

Pensioenfondsen voeren pensioenregelingen uit. Voorbeelden zijn bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf), beroepspensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen (Opf), algemene pensioenfondsen (Apf), premiepensioeninstellingen (PPI) en verzekeraars. Pensioenfondsen  hebben ook via hun dienstverleners – zoals vermogensbeheerders en custodians – veelvuldig te maken met de financiële toezichtwetgeving en investment management contracten.

Ons kantoor adviseert pensioenfondsen over de volgende contracten:

    • Contractsonderhandelingen met vermogensbeheerders en fiduciair beheerders, inzake vermogensbeheerovereenkomsten (IMA’s) en de bijbehorende service level agreements (SLA’s)
    • Contractsonderhandelingen met custodians, inzake bewaarovereenkomsten (custody contracten)
    • Herstructureren van beleggingspools en het overbrengen van beleggingsportefeuilles (transities)

Opdrachten die wij onlangs voor pensioenfondsen hebben uitgevoerd zijn:

  • Onderhandelen van bewaarovereenkomsten met banken (custodian)
  • Onderhandelen van een vermogensbeheer- en transitieovereenkomst met een transitiemanager