De gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over een handelsakkoord verlopen steeds moeizamer. Daarmee wordt de kans steeds groter dat er na het einde van de Brexit overgangsperiode, op 31 december 2020, alsnog een ‘no-deal’ Brexit komt. Voor Europese vermogensbeheerders en fondsbeheerders kan dit betekenen dat zij na 31 december 2020 geen diensten meer aan hun Engelse cliënten kunnen verlenen. Het is dus verstandig dat deze ondernemingen nu maatregelen nemen om de continuïteit van dienstverlening aan hun Engelse cliënten te kunnen waarborgen.

Aanmelding TPR weer open per 30 september

Voor vermogensbeheerders en fondsbeheerders die op dit moment bevoegd zijn om aan Engelse cliënten hun diensten te verlenen is het vanaf 30 september aanstaande alsnog mogelijk om zich aan te melden voor het zgn. TPR. TPR staat voor ‘Temporary Permissions Regime’ en is een regeling van de Engelse overheid die ervoor zorgt dat Europese financiële ondernemingen na de Brexit overgangsperiode hun Engelse cliënten mogen blijven bedienen. Ook wanneer er sprake is van een no-deal Brexit. Vermogensbeheerders en fondsbeheerders die zich nog niet aangemeld hebben voor de TPR, maar wel Engelse cliënten bedienen en dat ook willen blijven doen, moeten deze datum van 30 september dus goed in de gaten houden.

TPR is geen definitieve oplossing

Hoewel vermogensbeheerders en fondsbeheerders die gebruik maken van de TPR na 31 december 2020 hun Engelse cliënten kunnen blijven bedienen, is dit geen definitieve oplossing. Vermogensbeheerders en fondsbeheerders die gebruik maken van de TPR krijgen namelijk door de Engelse toezichthouder een bepaalde ‘landingsdatum’ toegewezen. Deze landingsdatum zal ergens na 31 december 2020 zijn. Vermogensbeheerders en fondsbeheerders moeten na deze landingsdatum alsnog de juiste vergunningen en registraties in het Verenigd Koninkrijk hebben geregeld. Als zij dat niet hebben, mogen zij na de landingsdatum geen diensten meer verlenen aan hun Engelse cliënten.

Onzekerheid door no-deal Brexit

Omdat de kans op een no-deal Brexit steeds groter wordt, neemt de onzekerheid voor Europese vermogensbeheerders en fondsbeheerders toe. Het is namelijk geen gegeven dat vermogensbeheerders en fondsbeheerders na 31 december 2020 op de oude voet door kunnen met het bedienen van hun Engelse cliënten. Als het Verenigd Koninkrijk en de EU geen wederzijdse erkenning van hun financiële markten en ondernemingen overeenkomen is het aannemelijk dat Europese vermogensbeheerders en fondsbeheerders een lokale Engelse vergunning/registratie zullen moeten hebben. In het uiterste geval kan dat betekenen dat er een Engelse entiteit moet worden opgezet die de juiste vergunningen/registraties in het Verenigd Koninkrijk verkrijgt. Een dergelijk aanvraagtraject zal maanden gaan duren. Ook moeten de lopende contracten met de Engelse cliënten tijdig worden overgezet, en ook dat zal wel even duren om te realiseren.

Nu actie ondernemen

Vermogensbeheerders en fondsbeheerders met Engelse cliënten moeten nu in actie komen. Wij raden deze partijen aan om de (on)mogelijkheden om ook na de Brexit overgangsperiode deze cliënten te kunnen blijven bedienen gestructureerd in kaart brengen.

en_GB
nl_NL en_GB