Een groen duurzaamheidsstempel behouden of laten vallen? Het is een vraag waar steeds meer fonds- en vermogensbeheerders mee te maken krijgen, onder druk van Europese regelgeving. Marketing rondom duurzaamheid wordt steeds meer aan banden gelegd met regels en normen. Financiële producten, zoals beleggingsfondsen en beleggingsportefeuilles, kennen een duurzaamheidsstempel die is onderverdeeld in verschillende kleuren: donkergroen (duurzame beleggingen), lichtgroen (beleggingen die ESG promoten) en grijs (beleggingen die niet duurzaam zijn of ESG promoten). Het heeft verschillende voor- en nadelen om een groen duurzaamheidsstempel te houden óf om deze te laten vallen.

Voordeel

Een duidelijk voordeel is de groeiende aandacht van investeerders voor duurzame en groene beleggingen. Het hebben van een groen duurzaamheidsstempel kan financiële producten aantrekkelijker maken voor investeerders en leiden tot meer kapitaalstromen naar deze financiële producten. Daarnaast kan het vanuit marketingperspectief een voordeel opleveren. Consumenten worden steeds bewuster en geven de voorkeur aan fonds- en vermogensbeheerders die zich inzetten voor duurzaamheid. Het behouden van een groen duurzaamheidsstempel kan dus een concurrentievoordeel bieden.

Nadeel

Maar het claimen van duurzaamheid brengt ook risico’s met zich mee. Als een fonds- of vermogensbeheerder niet kan waarmaken wat het belooft, bestaat het gevaar van greenwashing. Dit kan resulteren in claims van beleggers of aanwijzingen en boetes van toezichthouders. Bovendien worden financiële producten met een groen duurzaamheidsstempel geconfronteerd met strengere eisen op het gebied van transparantie. Om aan deze transparantie-eisen te voldoen, moet een fonds- of vermogensbeheerder extra tijd, geld, mankracht en andere middelen investeren. Het is daarom belangrijk om een zorgvuldige kosten-batenafweging te maken. Levert het behouden van een groen duurzaamheidsstempel daadwerkelijk voldoende op om de extra kosten te rechtvaardigen?

Zelf bepalen

Als fonds- en vermogensbeheerder mag je in principe zelf bepalen welk duurzaamheidsstempel je je financiële producten geeft. Beschouw je je financiële product als donkergroen, lichtgroen of grijs? Er bestaat een juridisch kader dat steeds scherper wordt, maar uiteindelijk ligt de beslissing bij de fonds- of vermogensbeheerder zelf. Het is echter belangrijk om te beseffen dat toezichthouders controleren en fonds- en vermogensbeheerders op de vingers kunnen tikken en zelfs kunnen beboeten als deze hun financiële producten te hoog positioneren op het duurzaamheidsspectrum zonder dit te kunnen onderbouwen.

Bij het maken van een keuze is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Een ervaren advocaat kan helpen de juridische aspecten van duurzaamheid en greenwashing te begrijpen. Ook weet je zo precies welke documentatie en informatie er nodig is om je duurzaamheidsstempel te onderbouwen. Zo word je begeleid bij het nemen van een weloverwogen beslissing en kan je op een ethische en verantwoorde manier opereren binnen het duurzaamheidsdomein.

Bartolus Advocaten staat voor je klaar om je te adviseren en te ondersteunen bij deze complexe materie. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

nl_NL