Diensten

Contractsonderhandelingen en advisering

 

 • Wij kunnen u adviseren over vermogensbeheerovereenkomsten en SLA’s en u ondersteunen in uw contractsonderhandelingen met uw vermogensbeheerder of fiduciair manager

 

 • Wij kunnen u helpen bij het opstellen van fondsdocumentatie, zoals een prospectus en ebi

 

 • Wij kunnen u helpen bij het opstellen of onderhandelen van distributieovereenkomsten

 

 • Wij kunnen u helpen bij het onderhandelen van custodycontracten

 

 • Wij kunnen u helpen bij het onderhandelen van derivatendocumentatie, zoals ISDA, GMSLA

 

 • Wij kunnen u (in samenwerking met fiscalisten) helpen bij het structureren van beleggingsfondsen

 

 • Wij kunnen u adviseren over het herstructureren van beleggingspools en over het overbrengen van beleggingsportefeuilles (“transities”)

Rechtsgebieden

 

 • Wij kunnen u adviseren over het financieel toezichtrecht, waaronder MiFID 2, AIFMD, UCITS,   PRIIPs, EMIR en BMR

 

 • Wij kunnen u adviseren over contractenrecht en u ondersteunen in uw onderhandelingen

 

 • Wij kunnen u als procesrecht-advocaat bijstaan in gerechtelijke procedures

Procespraktijk

 

 • Wij kunnen als uw advocaat voor u procederen bij de rechtbank

 

 • Wij kunnen als uw gemachtigde optreden voor bij Kifid ingediende klachten

Projectopdrachten

 

 • Wij kunnen als tijdelijke vervanging van uw eigen juristen optreden

 

 • Wij kunnen u juridische ondersteuning van uw projecten op uw kantoorlocatie bieden