Herziening voorgeschreven inhoud van het Essentiële-informatiedocument (Eid)

ESMA gaat dit jaar de regels van de inhoud van het Essentiële-informatiedocument (Eid) herzien, waaronder de fel bekritiseerde methodiek om transactiekosten te berekenen. De Eid is verplicht voor beleggingsfondsen die onder de reikwijdte van de PRIIPs-verordening vallen, maar ook relevant voor vermogensbeheerders. Zie onze eerdere publicatie over dit onderwerp: https://bartolus.nl/2018/10/31/informatieverstrekking-over-de-kosten-van-beleggingsfondsen/

Zie over meer informatie over dit onderwerp onze volgende nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen.